Alternate Text

茅台商城新版首页上线公告

发布日期:2016-05-13 11:26:18 【关闭】

茅台商城新版首页上线公告

        为更好地为广大消费者提供优质服务,茅台商城新版首页将于5月12日正式上线。茅台商城新版首页上线后,各项功能仍会不断调整完善,期间如给您带来不便,敬请谅解。在使用过程中如遇到问题,请及时与客服联系,我们会尽快完善。

        感谢您对茅台商城的支持!
        特此公告。                                                                                                                                贵州茅台集团电子商务股份有限公司
                                                                                                  2016年5月10日